Yeni Yılda Kendini Tanrı’ya Adama Duası

Yeni bir yıla girerken Rabbimizin bizi yine sadakati ve sevgisiyle taşıması, kayırması için dua ediyoruz. Litürjimizde kendimizi ve yeni bir yılı daha O’na adadığımız duaları okuyabilirsiniz:

Tanrı İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı ve onları kutsal bir ulus olmak üzere çağırdı. Yasadan zevk almak ve Tanrı’nın sarsılmaz sevgisinin tanığı olmak üzere seçildiler.

Bu antlaşma, Rabbimiz İsa Mesih’in yaşamı, yaptıkları, ölümü ve dirilişiyle yenilendi. Mesih’te herkes günahtan ve günahın gücünden özgür kılınırken sevgide ve itaatte birleştirildi.

Bu antlaşmayla Tanrı bize Mesih’te yeni yaşam vaat eder. Artık kendimiz için yaşamayacağımıza ancak Tanrı için yaşayacağımıza söz veririz.

Böylece, tıpkı bizden öncekilerin yaptığı gibi biz de, bizi Tanrı’ya bağlayan antlaşmayı yenilemek üzere geliyoruz.

Hep birlikte; Tanrı’nın hayatımızdaki yerini inkar etmekle işlediğimiz günahlardan tövbe edelim.

Dua edelim

Merhameti bol olan Tanrımız, tövbemizi işit.

Mesih’ten öğrenmekte yavaş, O’nu izlemekte isteksiz,

Çarmıh’ı yüklenmekte korku dolu olmamıza sebep olan günahımızdan dolayı, Rab merhamet et.

Rab bizi bağışla.

Tapınmamızda fakir, Dualarımızda resmi ve bencil, Paydaşlık ve lütufta ihmalkar,

Mesih’e tanıklıkta çekimser olmamıza sebep olan günahımızdan dolayı Rab merhamet et,

Rab bizi bağışla.

Verdiğin armağanları kötüye kullanmaya, Sorumluluklarımızdan kaçmaya,

Yaratılışa iyi kahyalık etmekte başarısız olmaya yönelten günahımızdan dolayı Rab merhamet et,

Rab bizi bağışla.

Kötülüğü iyilikle yenmekte isteksiz, Adaletsizliğe karşı duyarsız, Yargılamakta çabuk,

Ve sevgini paylaşmakta bencil olmamıza sebep olan günahımızdan dolayı Rab merhamet et,

Rab bizi bağışla.

Ey Tanrım, sınırsız iyiliğinden ötürü Merhamet et bana, sil bütün isyanlarımı. Tümüyle suçumdan yıka

Arıt günahımdan.

Ey Tanrım temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, Lütfunla bana destek ol.

Ey Tanrım, sevgin uğruna, lütfet.

Günahlarımızı itiraf edersek,

Güvenilir ve sadık olan Tanrımız günahlarımızı bağışlar ve bizi tüm kötülükten arındırır.

Şifa veren ve bağışlayan Tanrı

bizi kendine çeksin ve tüm günahlarımızdan temizlesin. Öyle ki, beden almış Söz olan Oğul

Rabbimiz İsa Mesih’in yüceliğini görelim.

Amin. 

Mesih’te sevgili kardeşler,

Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmayı yeniden benimseyelim, ve Mesih’in boyunduruğunu yüklenelim.

Bu demektir ki O’nun bize verdiği yer ve iş bizim mutluluğumuz, Mesih’in kendisi ise ödülümüzdür.

Mesih için yapılacak pekçok hizmet vardır; kimi kolaydır, kimi zordur;

kimi onur getirir, kimi dışlanma;

kimi doğal eğilimlerimize ve maddi çıkarlarımıza uygundur, kimi ikisine de tezattır.

Kiminde hem Mesih’i hem de kendimizi hoşnut ederiz,

Kiminde ise ancak kendimizi inkar ederek Mesih’i hoşnut edebiliriz.

Ne var ki bunların hepsini yapma gücü bizi güçlendiren Mesih’te bize verilmiştir.

Böylece Tanrı’nın antlaşması bizim olsun. Vaatlerine güvenerek ve lütfuna dayanarak

kendimizi Tanrı’ya sunalım.

Ebedi Tanrı,

Sonsuz   sevginle,   bizi    İsa   Mesih’teki    lütukar    antlaşmanı   paylaşmaya çağırıyorsun.

İtaatkar bir yürekle buyruklarını dinliyoruz ve kabul ediyoruz;

Sevgi dolu bir yürekle senin mükemmel iradenin ardından gidiyoruz; Sevinçli bir yürekle kendimizi yeniden sana sunuyoruz.

Bundan böyle kendimize değil sana aitiz.

Bundan böyle kendime değil sana aitim. Nerede olursam olayım,

Yaptığım veya katlandığım her şeyde, İşim olduğunda veya olmadığında Sıkıntıda veya esenlikte

Her şeyde, benim değil senin istediğin olsun. Bana değer verildiğinde veya dışlandığımda, Tatmin olduğumda veya olmadığımda

Her şeye sahip olduğumda veya hiçbir şeyim olmadığında Senin istediğin olsun.

Sahip olduğum her şeyi ve tüm varlığımı sana istekli bir yürekle sunuyorum, Öyle ki senin istediğin şekilde ve yerde sana hizmet edeyim.

Görkemli ve harika Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, Sonsuza dek

Sen benimsin ben de senin. Yeryüzünde yapılan bu antlaşma Gökyüzünde tamamlansın.

Amin. 

Bu antlaşmayı sırf kendimiz olarak değil

Tanrı’nın hizmetkarları ve tanıkları olarak da benimsediğimiz için, Kilise ve dünya için de dua edelim.

Sevgi dolu Tanrımız kutsal ve evrensel Kilisen için dualarımızı işit:

bizi bir yap ki dünya iman etsin.

Dünyadaki tüm ulusların hükümetlerini ve yetkililerini yönlendir:

tüm halklara adalet ve esenlik getir. 

Hastalık, yas veya sıkıntıdan dolayı acı çekenlere merhamet et,

onları acılarından kurtar.

Sonsuz görkemine kavuşmuş tüm kutsallar için seni övüyoruz:

bizi de göksel krallığına kabul et. 

Kutsama 

Esenlikle dünyaya gidin, Cesaretli olun,

İyi olana sımsıkı sarılın,

Kimselere kötülükle karşılık vermeyin, Kederli olanları avutun,

Zayıf olanlara destek olun, Zorda olanlara yardım edin, Herkese saygı gösterin,

Rab’bi sevin ve O’na hizmet edin,

Tüm bunları Kutsal Ruh’un gücünde sevinçle yapın.

Ve Her Şeye Egemen Rab Tanrı’nın bereketi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adında sizinle olsun ve daima sizinle kalsın.

Amin.