Pera Diriliş Kilisesi Üyelik Antlaşması


Mesih imanlıları olarak, Mesih’in Ruhu’nun yönlendirişiyle kendimizi ortak bir yaşamda birlikteliğe adarız. İlk kilise döneminden bu yana kimlerin yerel bir kilisenin üyesi olup kimlerin olmadığı konusunda bir netliğin olması faydalı görülmüştür. Bunun yanısıra üye olmanın ne demek olduğu konusunda net bir resim de herkes için faydalıdır. Kilise yaşamı buraya sığmayacak pek çok konuyu kapsamakla birlikte, ortak yaşamımızı niteleyen bazı temel prensiplere değinmek isteriz. Mesih inanlıları olarak bereket alabildiğimiz farklı hizmetler ve olanaklar olsa da Mesih’in bedeni olarak büyüdüğümüz ve geliştiğimiz temel yer yerel kilisemizdir. Kilise bedenine adanmışlığımız ruhsal hayatımızın temellerinden biridir. Sağlıklı bir kilise yaşamı adına Pera Diriliş Kilisesi olarak üyelerimizin bu prensiplere adanmış olduklarını belirtmelerini isteriz.

Kendimizi neye adıyoruz?

● İnanmaya:
○ Kutsal Yazılar’ın yetkisine
○ Elçilerin ve İznik İnanç Bildirgelerine
○ Pera Diriliş Kilisesinin inanç açıklamasındaki temellere

● Katılmaya:
○ Vaftizle başlayıp Rabbin Sofrasında devam eden paydaşlığa
○ Pazar ibadetlerinde, haftaiçi toplantılarına ve diğer paydaşlık fırsatlarında kilise bedeniyle düzenli paydaşlığa

● Büyümeye:
○ Tanrı’yla ilişkimizin derinliğinde
○ Kutsallıkta ve Mesih-benzerliğinde
○ Dua, Kutsal Kitap çalışması ve tapınma hayatında

● Vermeye:
○ Armağanlarımızı hizmet ve başkalarını bina etmek için kullanarak
○ Kilisenin dışında olanlara sevgiyle uzanarak
○ Maddi kaynaklarımız konusunda cömert olarak

● Almaya:
○ Birbirimizden teşvik ve uyarılar
○ Önderlerden yönlendiriş

● Bedenin esenliğine ve sağlığına:
○ Birbirimizle ilişkilerimizi derinleştirerek
○ Birbirimizle barışarak
○ Bedenin esenlik ve sağlığını korumak adına, herhangi bir sebepten ötürü kiliseden ayrılma kararında bunu önderlerle ve diğer üyelerle sağlıklı iletişim çerçevesinde ve esenlikle yaparak

Kutsal Kitap, Tanrı yolunda yürürken kardeşlerle birlikte olmanın, tek başına mücadele etmemenin ve birbirimize destek olmanın önemini vurgular. Bu yüzden yerel bir kilisenin üyesi olmak ve birbirimizden destek alabilmek bir ayrıcalıktır. Ülkemizin veya dünyanın farklı yerlerinde bu yolu tek başına yürümek zorunda olan kardeşler bu ayrıcalığı iyi anlar. Her Pazar farklı bir kiliseye gitmek ya da sırf misafir olarak düzenli katılmak ihtiyaç duyduğumuz paydaşlığı ve gelişimi sağlayamaz. İster Pera Diriliş Kilisesi olsun ister başka bir kilise olsun, yerel bir kilisenin üyesi olmanız için sizi yürekten teşvik etmek isteriz. Kilise üyelerimiz, bu paydaşlık ayrıcalığının yanı sıra misafirlerimizden farklı olarak:

● Haftaiçi toplantılarına dahil olabilir

● Devamlı çobansal destek alabilir

● Whatsapp grubunda bulunabilir

● Hizmet edebilir (örn. Müzik hizmeti, ibadet sırasında okuma yapma, çocuk hizmeti vs)

● Üyelik toplantılarına katılabilir ve oy kullanabilir

● Önderlik yapısındaki konumlarda yer alabilir

● Kilisenin düzenlediği çalışmalara ve üyelere özel etkinliklere katılabilir.

● Katılmak istedikleri etkinlikler için önderlikten referans alabilir (hasat semineri, gençlik gezisi vs)

Hastalık vb sebepler dışında, uzun süre (örn.3-6 ay) düzenli katılım göstermeyen kişilerin üyeliği önderlik tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Eğer henüz Pera Diriliş Kilisesi üyesi değilseniz ve üye olmak istiyorsanız:

– Bir süre kilise ibadetlerimize katılın.
– Kilise gözetmenleri ile bu konuda görüşün.
– Katılım konusunda karşılıklı kararın ardından kilise topluluğuyla üyeliğinizi paylaşalım.