Tanrı Koronavirüs'le Neler Yapmakta?


“Tanrı hayatında 10.000 şey yapıyordur, ama sen bunların yalnızca üçünün farkında olacaksındır.” (John Piper)

Bu alıntıyı seviyorum çünkü bakış açımızın sınırlı olduğunu hatırlatır. Tanrı’nın yaptığı her şeyi görmemiz mümkün değil. Bu sadece kör noktalarımızın olmasından değildir, kapasite meselesidir aynı zamanda. Tanrı görebildiklerimizin ötesinde olan şeyler yapmakla birlikte kavrayışımızın ötesinde olan şeyler de yapmaktadır. Dolayısıyla Hristiyan alçakgönüllüğündeki ilk adım Tanrı’nın Sözü’nde bize gösterilen yoldan gitmektir. Burada, neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı olacak bilgiler alabiliriz.

İçinde bulunduğumuz pandemiyi ele alalım. Birilerinin bu salgın aracılığıyla Tanrı’nın neler yapmakta olduğu konusunda spekülasyon yapan her kişiden 1 dolar alsaydım bu seneki kilise bütçemizi tamamlamış olurdum. Bilmemizin mümkün olmayacağı gizemler olduğunu kabul etmemiz gerek. Öte yandan bize açıklanmış ve bilebileceğimiz şeyler de var.

Şu anki sıkıntı içinde Tanrı’nın yaptığı her şeyi bilemeyiz (mesela o 9.997 şeyi), ama en azından 3 şey bilebiliriz. Farklı sıkıntılarla karşılaştığımızda Tanrı’nın hayatımızda üç şey yaptığını bilebiliriz. Yakup 1:2-4’te, sıkıntıların Tanrı’nın eli sayesinde bizler için şaşırtıcı hizmetkarlar olduklarını okuruz.

Tanrı İmanımızı Arıtmakta

Yakup denenmelerin imanımızı sınadığını söyler (Yakup 1:3). Buradaki sınama arıtma veya kanıtlama anlamındadır. Elçi Petrus bunu biraz daha genişleterek şu şekilde dillendiriyor:

“Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.” (1.Petrus 1:6-7)

Benzerlik nettir, denenmeler ateş altını ve başka metalleri arıttığı gibi imanımızı arıtır. Doug Moo Yakup kitabı üzerine yorumunda şöyle der, “Hayatın zorluklarında Tanrı imanımızı arıtmaya niyetlidir: Maden eritme kabı gibi olan acılarımızda imanımızın altında bir ateş yakar ki saf olmayan kısımlar arıtılıp atılsın ve imanımız Tanrı’nın önünde saf ve değerli hale gelsin.”

Bu noktayı vurgulamak adına şunu da ekleyebiliriz: Yakup imanın var olup olmadığını kanıtlamaktan bahsetmemektedir. Var olan imanı sınayıp daha da güçlü hale getirmekten bahsetmektedir. Denenmelerde olan şey budur.

Gözlerimizi karantinalarımızın ufkunun ötesine kaldırıp kuaklarımızı bitmek tükenmek bilmeyen haberlerin ötesine kabartabilirsek Tanrı Sözü’nün bize kişisel ve pratik bir şekilde konuştuğunu fark edeceğiz.

Koronavirüsü denenmesi içerisinde Tanrı ne yapmakta? Halkının imanını arıtmakta.

Tanrı Dayanma Gücümüzü Arttırmakta

Hristiyan olduğumuzda otomatikman olgunlukla donanmıyoruz. Bunun yerine Tanrı kan ter döktüğümüz, acı verici bir kutsallaşma süreci içerisinde bizi şekillendirip İsa’nın benzerliğine dönüştürür. Böylece denenmeler ruhsal bir güçlenme yaratır. Tanrı, bu dayanma gücünü kendisinin ardından gitmemiz için kullanır.

Geçen gün koşmaya gittim. Amacım kısmen dışarı çıkıp biraz hava almak, güneşin tadını çıkarmaktı fakat asıl amacım spor yapmaktı. Devam ettikçe hızlandığımı hissettim. Son koştuğumdan bu yana gelişmiş olduğumu fark ettim. Sonra bir dönüş yaptım ve birden yavaşlamaya başladığımı hissettim. Zorlanıyordum. Ne olmuştu? Rüzgara doğru koşmaya başlamıştım. Biraz önce arkamdan iten güç şimdi bana karşı esiyordu.

Bu da bir soru doğuruyor: Rüzgar ve yokuşlar benim için iyi bir şey miydi? Sanırım bunun cevabı amacıma göre değişir. Amacım terlememek idiyse o zaman hayır iyi değillerdi. Fakat amacım hızlanmayı öğrenmek ve güçlenmek idiyse kesinlikle iyiydiler. Amacın ne olduğuna bağlı.

Denenmelerde de böyledir. Tanrı sıkıntıların güçlü rüzgarlarını ve hayatlarımızdaki zorluların yokuşlarını dayanma gücümüzü arttırmak için kullanır. Amacı bizi gitgide Mesih’in benzerliğine dönüştürmektir. Bu çaba gerektirir. Genellikle de bu denenmeler aracılığıyla olur. Kutsallaşma zorlukların üstesinden gelmenin bağlamında gerçekleşir. İblisi ayağımızın altında ezmek zorlu bir iştir (Rom. 16:20). Tanrı denenmeler aracılığıyla dayanma gücümüzü arttırır.

Şu an içinde bulunduğumuz durumlar güçlü rüzgarlar gibidir değil mi? Hayattaki çoğu şey daha zor hale gelmiş durumda. Planlarımızı iptal ettik. Maddi güçlüklerle karşı karşıya olabiliriz. İnsanlar hasta. Geleceğimizle ilgili bir sürü belirsizlik var. Hayat tarzımızda ciddi sınırlamalar var. Kilise hizmeti radikal bir şekilde değişmiş vaziyette. Zorluk yaşıyoruz.

Bu denenmenin içinde Tanrı ne yapmakta? Halkının dayanma gücünü arttırmakta.

Tanrı Halkını Olgunlaştırmakta

Yakup’a göre bu olgunluk getirir. Bu denenmeler aracılığıyla Tanrı bizi Mesih’e benzer kılıyor. Bir düşünün: işin sonunda yetkinlik var. Ve Tanrı halkını sona kadar ulaştırmayı planlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tanrı’nın ilahi alet kutusundaki aletlerden biri denenmelerdir.

Karşılaştığımız farklı denenmeler bizi Mesih’e doğru iter. Bunu Yeni Antlaşma’nın birkaç başka ayetinde de görürüz:

Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır. (Romalılar 5:3-4)

Bu nedenle bizler, katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı’nın kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz. (2.Selanikliler 1:4)

Pavlus’un acı çekerken Tanrı’yı övmeye nasıl geçtiğini fark ettiniz mi? Onlar acı çekerken Pavlus tapınıyor. Elimizde kilit bir bilgi olmasa bunu çok garipseyebilirdik. Kilit bilgi de şu: Tanrı zorlukları bizim iyiliğimiz için kullanıyor. Zor illa kötü demek değildir. Hatta pek çok durumda bereket anlamına geldiğini bile söyleyebiliriz.

Bu denenmenin içinde Tanrı ne yapmakta? Halkını olgunlaştırmakta.

Tanrı Dualarımızı Denenmelerle Yanıtladığında

Bazen dua ettiğimizde Tanrı’nın bizi geliştirmesini ve Mesih’e benzer kılmasını isteriz. Sonra da büyük bir şaşkınlıkla kendimizi kocaman bir denenmenin içinde buluruz. O zaman da dua edip Tanrı’nın bunu bizden almasını isteriz. Peki ya Tanrı o denenmeyi dualarımıza bir cevap olarak bize getirdiyse?

Tanrı bizim görebildiklerimizin ötesinde olan şeyler yapmakla kalmıyor; kavrayışımızın ötesinde olan şeyler yapıyor. Ne var ki Tanrı’nın yapmakta olduğu sayısız şeyin içinde emin olabiliriz ki denenmelerin içerisinde üç şeyi kesinlikle yapıyor: imanımızı arıtıyor, dayanma gücümüzü arttırıyor ve bizi olgunlaştırıyor. Bu sebeple denenmelerle karşılaştığımızda sevinebiliriz. (Yakup 1:2)

Eric Raymond