Kutsal Perşembe Duaları ve Ayak Yıkama Töreni


Günün Duası

Mesih’in bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemiz için dua edelim.

Baba Tanrımız, 

Oğlun tekrar gelene dek ölümünü ilan etmemiz için

Bizi kilisene verdiğin bu sofraya davet edersin.

Şimdiden sonsuza dek Tanrı olarak 

Kutsal Ruh’un birliğinde Seninle yaşayan ve    

Seninle birlikte egemenlik süren Oğlun

Varlığıyla bizleri beslesin; ve

Sevgisinde bizi birleştirsin.

Amin.

 

Müjde Okuması

Yuhanna 13:1-17, 31-35 

 

Ayak Yıkama Töreni

Tanrı sevgidir ve gerçek sevginin olduğu yerde Tanrı vardır.

Mesih’te bir araya geliyoruz; çağrımız Mesih’in sevgisidir:

Sevgimiz Olan Mesih aramızdadır; O’nun selamlaması sevincimizdir.

Hep birlikte, sonsuz Olan Tanrımız’a sevgimizi sunalım ve O’na tapınalım. 

O’nu severken, hepimiz kardeşimizdeki Mesih’i sevsin.

Tanrı sevgidir ve gerçek sevginin olduğu yerde Tanrı vardır. 

 

Tek bir bedenin üyeleri olan inanlılar olarak bir araya geldiğimizde

Aramızda uyumsuzluk olmasın, aramızda tek bir ruh olsun.

Şimdi, aramızdan her türlü öfke, çatışma ve kavga uzak olsun.

Tanrımız Mesih her zaman aramızda olsun.

Tanrı sevgidir ve gerçek sevginin olduğu yerde Tanrı vardır. 

 

Kurtarıcımız, Senin görkemli yüzünü gördüğümüzde 

Sevgimizi tamamla: tüm kutsallarla birlikte sevincine kavuşalım.

Yaratılışın en pak ışığı, bize parla,

Sonsuz çağlar sana övgüler sundukça sevincimiz ol.

Tanrı sevgidir ve gerçek sevginin olduğu yerde Tanrı vardır. 

 

(Ayak yıkama burada yapılır.)

 

Rab İsa Mesih,  Aramızda en küçük olanlar için yaptıklarımızı Senin için yapmış olduğumuzu öğrettin.

Sen, herkesin hizmetkarı oldun, yaşamını feda edip bizler için öldün, 

Sonra dirilip yaşama dönerek egemenlik sürdün,

Aynı şekilde bizlere de başkalarına hizmet etme iradesi ver.  Amin.