Kutsal Hafta Okumaları


Pazartesi

Yeşaya 42.1–9

Mezmur 36.5–11

İbraniler 9.11–15

Yuhanna 12.1–11

 

Salı

Yeşaya 49.1–7

Mezmur 71.1–14

1. Korintliler 1.18–31

Yuhanna 12.20–36

 

Çarşamba

Yeşaya 50.4–9a

Mezmur 70

İbraniler 12.1–3

Yuhanna 13.21–32

 

Perşembe 

Çıkış 12.1-14

Mezmur 116.1,10-17

1. Korintliler 11.23-26

Yuhanna 13.1-17,31b-35

 

Cuma

Mezmur 22

09.00 Luka 23:32-38 

12:00 Matta 27:45-46

15:00 Luka 23:44-46

 

Cumartesi

Ağıtlar 3.1-9,19-24

Mezmur 31.1-4,15,16

1. Petrus 4.1-8

Matta 27.57-66