Kutsal Cuma Okumaları


Mezmur 22

Sabah 9 için Okuma ve Dua

Luka 23:32-38: İsa’yla birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa’yla alay ederek, “Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın *Mesihi, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın” diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa’yla eğlendiler. O’na ekşi şarap sunarak, “Sen Yahudiler’in Kralı’ysan, kurtar kendini!” dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı: YAHUDİLER’İN KRALI BUDUR.

Kutsal İsam,

Bağışlayıcı sevgin beni hem kurtarıyor hem de rahatsız ediyor.

Sevgin olmaksızın kayıbım,

Ama sevgini kabul ettiğimde onu başkalarına da vermeliyim.

Merhametinle beni merhametli kıl;

Bağışlaman sayesinde, kendim bağışlandığım gibi bağışlamama yardım et.

Amin. 

Acılık, öç duyguları ve kine tutsak olanlar için; Mesih’in bağışladığı gibi bağışlamanın özgürlüğünü tatmaları için dua ederek devam edin. Gerekiyorsa bu konuda kendiniz için de dua edin. 

 

Öğlen 12 için Okuma ve Dua

Matta 27:45-46: Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli, Eli, lema şevaktani?” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı.

Acı çeken herkes için dua ederek başlayın,

Dünyanın dört bir bucağında, imanları yüzünden acı çeken tüm kardeşlerimiz için, 

Su, ev, eğitim, tıbbi yardım gibi temel ihtiyaçları olmadığı için acı çekenler için,

Savaş, adaletsizlik ve zorba önderler yüzünden acı çekenler için,

Zihinsel veya fiziksel hastalıklar, bağımlılıklar ve yas yüzünden acı çekenler için dua edin. 

Kutsal İsam,

Senin çektiğin acıyı kimse çekmedi.

Bu karanlıkta, senin karanlığında, ancak sessizim kalabilirim.

Çarmıhta olma sebebin benim…

Benim yüreğimdeki karanlık günahı yok etmek için ordasın.

Dünyanın acılarına sebep olan günahı ve kötülüğü yenmek için ordasın.

Kelimeler kifayetsiz, ancak tapınabilirim. Amin.

 

Saat 15.00 için Okuma ve Dua

Luka 23:44-46: Öğleyin on iki sularında güneş karardı, üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle, “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!” diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

Kutsal İsam, artık dinlenebilirsin.

Çarmıhın kahramanı

İşin tamamlandı.

Dünya günah işledi

Sen sevgi işledin.

İkisi de aşkın ölçüdeydi

Ama nihayetinde aşkın sevgin zaferli oldu.

Senin ölümün benim umudum ve tüm dünyanın umududur. 

Senin ölümün beni günahın suçluluğundan özgür kıldı.

Benden canını esirgemedin, öyle ki benim canım tam olsun.
Benim canım da senindir.

Sevgili Kurtarıcım bana yardım et ki senin Işığında ve

Doğruluğunda yaşamayı seçeyim.

Amin.

Teslimiyet, adanmışlık ve şükran duaları sunun.