Kutsal Cuma İbadeti


Kurtarcımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in bizim günahlarımız için çarmıhta öldüğü günü anmak ve Tanrı’yı yüceltmek için 30 Nisan Cuma Günü saat 19:30’da Kutsal Cuma İbadeti olacaktır.

Pera Diriliş Kilisesi.