Mesih’te sevgili kardeşler, Hristiyanlığın ilk günlerinden bu yana inanlılar Mesih’in elemini ve dirilişini büyük bir adanmışlık ve samimiyetle bir tövbe ve oruç mevsimi olarak değerlendirmiştir.

Bu mevsimi özenli bir şekilde yaşamlarımızda uygulamakla, Mesih’in tövbe çağrısını içselleştirebilir ve Müjde ile bizlere vaat edilmiş bağışlanmışlığın güvencesini deneyim edebiliriz. Böylece imanda ve Rab’be bağlılıkta gelişiriz.

Bu nedenle sevgili kardeşler, bu Kutsal Oruç dönemini özenli bir şekilde kendinizi sınayarak, dua ve oruç disiplinlerini uygulayarak, benliği inkâr ederek ve kutsal Tanrı Sözü’nü okuyup üzerinde derin derin düşünerek yaşamlarınızda benimsemeye davet ediyoruz sizi.

Tövbe ve Kendimizi Değerlendirme

Sevgili Kardeşler,
Bağışlayan Tanrı’nın huzuruna günahlarımızı getirelim:

Merhametli Tanrımız,
Düşüncede, sözde ve eylemde günah işlediğimizi itiraf ederiz.

Seni tüm yüreğimizle, tüm aklımızla ve tüm gücümüzle sevmedik.
Komşumuzu kendimiz gibi sevmedik.
Kendimiz bağışlandığımız şekilde başkalarını bağışlamadık
Rab, merhamet et.

Mesih’in bize hizmet ettiği şekilde başkalarına hizmet etme
çağrısına kulak asmadık.

Mesih’in düşüncelerini sahiplenmedik
Kutsal Ruhu’nu kederlendirdik
Rab, merhamet et.

Önüne geliyoruz Rab,

Geçmişteki sadakatsizliğimizi;
Hayatımızdaki gururu, iki yüzlülüğü ve sabırsızlığı itiraf ediyoruz.
Rab, merhamet et.

Sadece kendimize hizmet eden iştahımızı, yollarımızı
ve başkalarından faydalanma eğilimimizi itiraf ediyoruz,
Rab, merhamet et.

Hayatımızdaki engeller karşısındaki öfkemizi
ve bizden daha iyi durumda olanlara karşı hissettiğimiz
kıskançlığı itiraf ediyoruz
Rab, merhamet et.

Dünyasal zevk ve refaha karşı aşırı düşkünlüğümüzü
Gündelik hayatımızdaki ve işimizdeki eğriliğimizi itiraf ediyoruz,
Rab, merhamet et.

Dua ve tapınmadaki ihmalkarlığımızı
ve içimizdeki imanı yaymadaki başarısızlığımızı itiraf ediyoruz,
Rab, merhamet et.

Tövbemizi kabul et Rab,

Yaptığımız yanlışlar,
İnsanlığın ihtiyaçlarına ve acılarına karşı körlüğümüz
Adaletsizliğe ve zulme karşı kayıtsızlığımızdan ötürü
Tövbemizi kabul et Rab.

Hatalı yargılarımız
Komşumuza karşı merhametsizce düşüncelerimiz
Ve bizden farklı olanlara karşı önyargılı ve
küçümseyici tavrımızdan ötürü
Tövbemizi kabul et Rab.

Yaratılışını israf edip kirletmemizden
Bizden sonra gelecek olanları düşünmememizden ötürü
Tövbemizi kabul et Rab.

Rab bizleri yenile ve öfken bizden uzak olsun
Merhameti bol olan Rabbimiz, lütfunla bizi işit.
Kurtarışının meyvesi bizde görünsün
Öyle ki tüm dünyaya senin yüceliğini yansıtalım
Sevgili Rabbimiz Oğlun İsa Mesih’in elemi ve çarmıhı aracılığıyla
Bizi tüm kutsallarla birlikte dirilişinin sevincine kavuştur.

Küllerin Sürülmesi

Mesih’te Sevgili Kardeşler, Birlikte gözlemleyeceğimiz bu Kutsal Oruç döneminde tövbemizin bir işareti olarak bu sizleri bu külleri kabul etmeye davet ediyorum.

Baba Tanrımız,
Sen bizleri yeryüzünün tozundan yarattın.
Bu küller günahlı olduğumuzun bir işareti,
Ve ölümlü olduğumuzun bir simgesi olsun.
Hatırlayalım ki sonsuz yaşamı
Sadece senin lütfun sayesinde
Kurtarıcımız İsa Mesih’te alabiliriz.
Amin.

Hatırla:

Topraktan geldin toprağa döneceksin.
Günahlarından tövbe et ve Mesih’e sadık ol.