İznik

İnanç

Açıklaması

Her şeye gücü yeten

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen

Her şeyi yaratan

Tek bir Baba Tanrı'ya

İnanıyoruz!

Tanrı'nın tek Oğlu

Sonsuzlukta

Baba'dan doğan

Tanrı’dan Tanrı

Işık’tan Işık,

Gerçek Tanrı’dan Gerçek Tanrı,

Yaratılmış değil, doğrulmuş,

Baba’yla aynı öze sahip olan

Tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz;

Her şey O’nun aracılığıyla yaratılmıştır.

O bizler ve bizim kurtuluşumuz

için göklerden indi,

Kutsal Ruh ve bakire Meryem

aracılığıyla beden aldı

ve insan oldu.

Pontiyus Pilatus’un emriyle

bizim için çarmıha gerildi,

öldü ve gömüldü.

Kutsal Yazılarda

belirtildiği gibi

üçüncü gün dirildi,

Göğe yükseldi

ve Baba’nın sağında

oturdu.

Yaşayanları ve ölüleri yargılamak için

Yücelik içinde tekrar gelecektir

ve O’nun egemenliği hiç son bulmaz.

Rab olan, yaşam veren,

Baba’dan ve Oğul’dan çıkıp gelen

Kutsal Ruh’a inanıyoruz;

Baba ve Oğul ile birlikte

tapınılıp yüceltilen,

Peygamberlerin ağzından konuşan O’dur.

Elçiler tarafından kurulan

tek, kutsal, evrensel

Kilise’ye inanıyoruz.

Günahların bağışlanması için

tek bir vaftizi

kabul ediyoruz.

Ölülerin dirilişini ve

gelecek çağın yaşamını bekliyoruz.

Amin.

Kilisemiz, İnanç Bildirgesi olarak İznik Konsili (MS.325), Constantinople (İstanbul) Konsili (MS.381) güncellemeleriyle kabul eder. Bu konsiller dünya çapında tüm Hristiyan topluluklarının inançlarının temelini oluşturur. Tanrı sözü olan Kutsal Kitap’tan sonra inancımızın temelini oluşturan önemli bir unsurdur.

Bu konuda daha fazla öğrenmek isterseniz bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.

Anasayfa