Epifanya Dönemine hoşgeldiniz! Adı tezahür veya aydınlanma anlamlarına gelen bu dönemde İsa Mesih’in bütün dünyaya görünmesini kutluyoruz (1 Tim. 3:16; 2 Tim. 1:9-10). O’nun doğuşundan sonraki hikayelerde görürüz ki Müjde, sadece bir yer veya grup için değil bütün insanlık içindir. Rab yıldız bilimcilerini çok uzak bir diyardan İsa Mesih’e tapınmaları için çağırdı (Matthew 2:1-12); Mesih, vaftizinde kendini insanlıkla özdeşleştirdi ve o anda Göksel Babası, Kutsal Ruh’la beraber O’nun değerini ilan etti (Luke 3:15-17, 21-22); Kana’daki düğünde yaptığı mucize yüceliğini gösterdiği için öğrencileri ona iman etti (Yuh.2:1-11). Bu dönemde İsa’nın yüceliğini tekrar keşfederek imanımız yenilensin, O’nun adını uluslara ilan edelim!

DUA

Bu dönemde görkeminin aramızda görünmesini kutluyoruz.
Yıldız bilimcilerinin ziyaretinde, Dünyanın Kral’ı tüm uluslara açıklandı.
Vaftizinde, İsa bizleri fidye ile kurtarmak için gönderilen Kurtarıcı ve Mesih olarak açıklandı.
Düğün şöleninde, şaraba dönüşen suda yeri yaradılış açıklandı.
Yoksulluk zenginliğe, keder ise sevince dönüştürüldü.

KUTSAMA

Işıktan Işık olan Mesih’i bulmaları için parlak bir yıldız ile
Yıldız bilimcilerine yol gösteren Baba Tanrı
Kendi yolculuğunuzda Rabbi bulmanız için sizlere yol göstersin!
Amin.

Kana’daki düğün şöleninde suyu şaraba dönüştüren Oğul Tanrı
Hayatlarınızı dönüştürsün ve yüreklerinizi sevinçle doldursun!
Amin.

Şeria Irmağı’nda vaftiz olan Sevgili Oğul’un üzerine gelen Kutsal Ruh Tanrı
Yeni doğuşun sularından geçmiş olan sizlerin üzerine armağanlarını döksün!
Amin.

Ve Her Şeye Egemen Rab Tanrı’nın bereketi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adında sizinle olsun ve daima sizinle kalsın.
Amin.

Bizler O’nun yüceliğini, tüm uluslara açıklanan yüceliği gördük.
Bu nedenle, esenlikle gidin! Rab’bi sevin ve O’na hizmet edin.
Mesih’in adıyla, Amin.