Doğuşa Hazırlık


DOĞUŞA HAZIRLIK DÖNEMİ

Kilise Takviminde yeni bir yıla başladık! Bunun ilk dört haftalık dönemine Hazırlık Evresi diyoruz. Neye hazırlık? İsa Mesih’in doğuşuna hazırlık. Noel’e, yani Doğuş Bayramı’na yaklaşırken, ruhsal atalarımızın Eski Ahit zamanında nasıl Mesih’in gelişini beklediklerini anımsıyoruz (Yeşaya 42:1-4; Luka 2:25, 38). Aynı zamanda Mesih’in vaat ettiği ikinci gelişini beklediğimizi de hatırlıyoruz (Elçilerin İşleri 1:11; 2 Selanikliler 1:10). Bu yüzden Hazırlık Evresi, kurtuluşumuzun yetkinliğe ermesini beklerken (Romalılar 8:18-23) ne günahın, ne üzüntünün ne de ölümün olacağı zaman için (Vahiy 21:4) özlemlerimizi Rab’be getirdiğimiz bir dönemdir. Ne var ki Mesih’in ilk gelişinden sonra yaşayanlar olarak büyük bir avantajımız var: İsa’nın kurtuluşumuzu kazandığını bilerek bekliyoruz (Romalılar 8:24, 1 Korintliler 15:20-23). O zaman bu dönemde Tanrı’nın vaatlerinden emin olarak ‘Amin! Gel, Ya Rab İsa!’ (Vah. 22:20) diye yalvaralım.

Aşağıda bu dönemde kullandığımız bazı duaları görebilirsiniz.

Günahların İtiraf Edilmesi

 “Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab’bin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır.”

Mesih’in ışığında hatalarımızı ve günahlarımızı pişmanlık ve imanla kabul edelim. Merhametli Tanrımıza yaklaşalım ve günahlarımızdan tövbe edelim.

Yüce Tanrımız ve Kurtarıcımız,

Yüzünü bize dön ve öken bizden uzak olsun. Rab, merhamet et.

Rab, merhamet et.

Ya Rab, acı bizlere Ve kurtarışını bağışla Mesih, merhamet et.

Mesih, merhamet et.

Kurtarışın senden korkanlara yakındır.

Ya Rab görkemin bu ülkeyi konut edinsin. Rab, merhamet et.

Rab, merhamet et.

Bağışlandığımızın güvencesi

Göksel Babamız kimsenin yok olmasını istemez, tövbe eden herkese yeni yaşam vermeyi arzular. Kurtarıcımız Rab İsa biraz önce itiraf ettiğimiz günahların her birini silmek için canını verdi. Ölümden dirildi ve bize Ruhu’nu verdi, öyle ki doğruluğu, iyiliği ve tamlığı kucaklamak üzere güçlendirilelim. Tanrımız bizi bağışlıyor ve suçumuzu siliyor. Işıkta yürümek ve şimdiden sonsuza dek O’nunla paydaşlık içinde yaşamak üzere bize davette bulunuyor.

Kutsama

Oğlunu verecek kadar dünyayı seven Baba Tanrı,

Sizi sonsuz yaşam için hazırlamak üzere lütfuyla doldursun.

Amin.

Kurtarıcı ve Yargıç olarak gelen Oğul Tanrı, Karanlıktan ışığa giden yolu size göstersin. Amin.

Meryem’in Mesih’e gebe kalmasını sağlayan Kutsal Ruh Tanrı, Kutsallığın meyvesini verebilmeniz için size yardım etsin.

Amin.