Diriliş Arifesi


Sevgili kardeşler,

Rabbimiz İsa’nın ölümden yaşama geçtiği bu kutsal gecede 

Kilise olarak  birlikte dua etmeye ve Mesih’in mezarının başında 

beklemeye davet ediliyoruz. Bu gece Rabbimizin Fısıhıdır, 

Söz’ü okumakla ve kurbanını anımsamakla 

ölüm üzerindeki zaferine ortak oluyoruz. 

 

Herkes mumunu yakar

Bu kutsal gece senin Gerçek Işığınla aydınlanır.

Sevginin ateşiyle yüreklerimizi tutuştur

 

Tanrı Sözü’nden Tanrı’nın halkını Kurtarışını anlatan bölümler okuyalım:

 

Yaratılış 1:1-2:4a

Sessizlik

Yaratılış 3:1-11

 

Göksel Babamız,

Sevgili Oğlu’nu İblis’in işlerini yok etmek ve bizleri çocukların olarak 

sonsuz yaşama kavuşturmak için gönderdin.

Biz bu umuda tutundukça bizi O’nun gibi saf kıl.

Öyle ki yücelik ve görkem içinde geri döndüğünde 

Biz de O’nun benzerliğine dönüştürülelim.

Amin

Sessizlik

 

Mısır’dan Çıkış 3:1-6

Sessizlik

Mısır’dan Çıkış 14:10-15:1

 

Kurtaran Tanrımız,

Halkının yakarışını duydun ve kulun Musa’yı

Halkını kölelikten özgür kılmak üzere çağırdın.

Bizi de günah ve ölümün zorbalığından özgür kıl!

Ruhun’un yönlendirişiyle ve İsa Mesih aracılığıyla

Bizi vaadedilen diyara getir

Amin

Sessizlik

 

Yeşaya 55: 1-11

 

Merhametli Tanrımız,

Oğlun İsa Mesih’in ölüm ve dirilişi aracılığıyla

Bizi özgür kıldın ve dünyayı kurtardın.

Bize lütfet ki, çarmıhta canını veren Rabbimize imanımız aracılığıyla

Biz de O’nun zaferine ortak olalım.

Oğlun, Rabbimiz İsa Mesih adında,

Amin

Uzun Sessizlik (dua, boyama, yazma, sakinlikte durma vs)

 

Sefanya 3:14-20

 

Herkes ışıklarını açar

 

Mesih Dirildi, Haleluya!

Evet gerçekten dirildi, Haleluya!

Yaşamın Kaynağı olan Göksel Babamız,

Her gün, Biricik Oğlunun çarmıhtaki ölümünü hatırlayarak 

Günah karşısında ölmemiz için bizi kararlı kıl;

Öyle ki görkemli dirilişiyle 

bizi düşmanın gücünden kurtarmasının sevincini 

Tüm doluluğuyla yaşayabilelim.

Sevgili Rabbimiz İsa Mesih’in adında

Amin